• In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

ONZE SCHOOL

Onze school

Wat willen wij bij ons op school bereiken?                                                                    
We hebben ons als hoofddoel gesteld een klimaat te scheppen waarin zowel de kinderen, de ouders als het team zich prettig voelen. Belangrijk is dat:

  • kinderen zich veilig voelen
  • kinderen – en hun verhalen – serieus genomen worden
  • kinderen zelf succeservaringen opdoen
  • kinderen creatieve talenten ontwikkelen
  • kinderen de kans krijgen om hun zelfstandigheid te ontwikkelen.Wij willen dit bereiken door er als leerkracht voor de kinderen te zijn. De vertrouwensband met kinderen is van groot belang. Kinderen die met plezier naar school gaan, zijn gemotiveerder en behalen hogere resultaten. Om dit doel te bereiken zorgen we voor een gezellig lokaal, moderne leermiddelen, afwisseling in het leerstofaanbod, gevoel voor humor en het respect en de ruimte voor ieders gevoel en mening.
 

Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl