• maandviering
  • djembe workshop
  • Open ochtend woensdag 6 november 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

maandviering

djembe workshop

Open ochtend woensdag 6 november 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

SCHOOLPROFIEL

Wij zijn een BAS+ school. Het BAS+ profiel bestaat uit verschillende bouwstenen waarmee onze school adaptief onderwijs realiseert:

- Wereldoriëntatie in de vorm van groep doorbroken projecten.
- Digitale leermethoden, waarbij leerlingen heel zelfstandig en op eigen niveau en naar eigen behoefte de leerstof eigen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne technieken, zoals kleine laptops, iPads en computers.
- Een modern aanbod van kennis en vaardigheden, de 21st century skills.
- Organisatie in meerleerjarenklassen.
- Fries en Engels voor alle leeringen.

In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een groep doorbroken organisatie. De leraren zijn daarbij samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de ontwikkeling van onze ongeveer 45 leerlingen. We werken met 3 stamgroepen. Alle groepen bestaan uit ongeveer 15 leerlingen. Er is dus veel tijd voor individuele aandacht en begeleiding. Ook is er voldoende plaats voor nieuwe leerlingen. In een weekrooster ontmoeten de leerlingen elkaar ook in andere samenstellingen.

Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl