• In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

SCHOOLPROFIEL

Schoolprofiel

KBS Sint Radboud te Jirnsum is een  kleinschalige basisschool (rond de 70 leerlingen) met een bijzondere identiteit en regiofunctie voor leerlingen en hun ouders die waarde hechten aan kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs met individuele aandacht voor wie het kind is en hoe het leert in een persoonlijke en ‘warme’ leeromgeving. Een enthousiast en betrokken team gaat dagelijks met de kinderen aan de slag om te kijken hoe ze hun talenten kunnen ontwikkelen, hoe ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige kinderen die midden in het leven staan en plezier hebben in leren.
 
We werken volgens het principe van het adaptief onderwijs, dat wil zeggen dat we autonomie, een goede relatie met klasgenoten en leerkrachten en competentie gevoel (ik kan wat!) belangrijk vinden. We werken met moderne methoden en ICT faciliteiten.
 
Het gaat niet alleen om het leren van Nederlands, Engels, Fries, lezen en rekenen. Ook de wereld om ons heen, kunst en cultuur, creativiteit en techniek bepalen onze wekelijkse activiteiten. We kijken naar en houden rekening met de talenten en leerstijlen van de kinderen.

- Wereldoriëntatie in de vorm van groep doorbroken projecten.
- Digitale leermethoden (waaronder het programma Snappet), waarbij leerlingen heel zelfstandig en op eigen niveau en naar eigen behoefte de leerstof eigen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne technieken, zoals kleine laptops, iPads en computers.
- Een modern aanbod van kennis en vaardigheden, de 21st century skills.
- Organisatie in vier stamgroepen.
- Fries en Engels voor alle leerlingen.
 

Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl