• In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

VISIE

Onze visie
Het adaptief onderwijs, ons identiteitsprofiel en de Kanjertraining vormen de drie belangrijke richtingwijzers, die vorm geven aan onze bijzondere basisschool Sint Radboud in Jirnsum.
De Sint Radboudschool heeft letterlijk en figuurlijk ruimte voor ouders en kinderen, die onze nieuwe visie op onderwijs onderschrijven. 

Wat vinden wij waardevol?
Kinderen gaan naar school om te leren. Dit leren bestaat uit het opdoen van kennis en ervaringen, maar is ook het leren omgaan met anderen. Wij willen de leerlingen bijbrengen op welke wijze ze kunnen leren en dat leren plezierig kan zijn. Wij willen ze begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische, mondige en sociale personen.
Kortom: de Sint Radboudschool is een school waar talent groeit.

Wat willen wij bij ons op school bereiken?
We hebben ons als hoofddoel gesteld een klimaat te scheppen waarin zowel de kinderen, de ouders als het team zich prettig voelen. Belangrijk is dat:
- kinderen zich veilig voelen
- kinderen, en hun verhalen, serieus genomen worden
- kinderen zelf succeservaringen opdoen
- kinderen hun talenten ontwikkelen
- kinderen de kans krijgen om hun zelfstandigheid te ontwikkelen 
 

Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl