• In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

INFO OUDERS

Welkom
Op onze school is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de klassen, de lesmethodes te leren kennen en de sfeer te ervaren. Om contact op te nemen, vul het contactformulier in of bel naar tel. 0566 - 60 12 42.

Inbreng van de ouders in de school       
Een goede wisselwerking tussen ouders en leerkrachten is voor een goede ontwikkeling van het kind van groot belang. Als ouders en leerkrachten duidelijk en consequent zijn ten aanzien van het kind, voelt een kind zich veilig en dan presteert het op zijn best. Leerkrachten die zich gesteund weten door de ouders, werken plezierig met het kind.
In gesprekken met ouders en leerkrachten, in gesprekken met ouders en directie en tijdens klassenavonden en algemene ouderavonden stellen we de inbreng en mening van de ouders erg op prijs. Die hebben we nodig om verantwoorde keuzes te kunnen maken.
Ook zijn er ouders lid van de Schooladviescommissie, de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en diverse projectgroepen.

Schooltijden
Maandag alle groepen   08.15 – 14.15 uur
Dinsdag alle groepen    08.15 – 14.15 uur
Woensdag alle groepen 08.15 – 12.15 uur
Donderdag alle groepen 08.15 – 14.15 uur
Vrijdag groepen 1 t/m 4 08.15 – 12.15 uur
Vrijdag groepen 5 t/m 8 08.15 – 14.15 uur
 
Tussen de middag eten de kinderen met hun eigen juf en spelen onder toezicht van de leraren en directeur bij goed weer buiten.

Samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland
Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt bij ons op school de voor- en naschoolse opvang. Meer informatie www.kinderopvangfriesland.nl

Voor meer info lees verder in de schoolgids.

Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl