• In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

IDENTITEITSPROFIEL

Identiteitsprofiel

Naast het onderwijskundig profiel hebben we als katholieke school ons identiteitsprofiel. Samen met de andere 33 BMS scholen geven we onderwijs kleur, belangrijk voor alle kinderen, met welke godsdienstige of culturele achtergrond dan ook. Voor ons is ieder kind uniek en welkom.
 
Kwaliteit staat centraal bij het bieden van onderwijs aan al onze leerlingen. Bij onderwijs denken we niet alleen aan kennis en vaardigheden leren. We denken aan de ontwikkeling van 'het hele kind'. Creatief en sociaal zijn vinden wij bijvoorbeeld net zo belangrijk als goed leren rekenen.
 
Spiritualiteit is voor ons de gedachte dat er meer is dan wat je ziet. En wat dat is, is voor iedereen verschillend. Wij stimuleren onze leerlingen oog te hebben voor het mysterie van het leven. We leren de kinderen zich erover te verwonderen en ervan te genieten. Spiritualiteit staat ook voor zingeving en aandacht voor elkaar.
 
Gemeenschapszin: Een fijne leefomgeving is belangrijk voor het gelukkig opgroeien van een kind. Onze scholen hebben een bindende factor in de gemeenschap. Zij brengen ouders bij elkaar en organiseren gezamenlijke activiteiten. Door met elkaar op te trekken kunnen de waarden die we uitdragen, inbedden in het dagelijks leven.
 
Deze  waarden worden in de dagelijkse onderwijspraktijk concreet tot uitdrukking gebracht. Dit gebeurt onder meer op de volgende wijzen:

  • De vieringen van christelijke feestdagen en de schoolbrede vieringen zoals de opening van de school, de verjaardagen van de kinderen en de onderwijzers.
  • Door samenwerken en samenleven te stimuleren. Jaarlijks vinden er vele activiteiten plaats waarbij kinderen van verschillende jaargangen met elkaar samenwerken. Ook worden de kinderen actief betrokken bij het maken van afspraken over de omgang met elkaar.
  • Door een goed doel te steunen; projecten waarbij de zorg voor een ander of een vorm van maatschappelijke betrokkenheid centraal staat.
  • Door aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele, lichamelijke, creatieve en levens-beschouwelijke ontwikkeling. En door gebruik te maken van didactische werkvormen die rekening houden met verschillen tussen kinderen in leerstijl, werktempo, interesse en niveau.

Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl