• maandviering
  • djembe workshop
  • Open ochtend woensdag 6 november 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

maandviering

djembe workshop

Open ochtend woensdag 6 november 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

Stim van Jim februari nummer

Stim van Jim februari nummer

Maandagavond 25 februari a.s. nodigen wij alle ouders en verzorgers van onze school uit voor een informatieve ouderavond. Tijdens deze avond informeren wij de ouders hoe we komend schooljaar omgaan met de groei van onze school. Vanaf 1 januari jl. werken wij fulltime met een extra leerkracht, die als co-teacher dagelijks alle groepen ondersteunt. Komend schooljaar biedt dit kansen de school organisatie zo aan te passen, dat we blijven werken in kleine groepen met veel aandacht voor ieder kind in een digitale leeromgeving met moderne methodieken, software ed. Ook wordt deze avond bekend hoe de personele bezetting er komend schooljaar uit gaat zien, dus welke juf in welke groep.
Naast individuele aandacht en zelfstandig leren vinden we het belangrijk in gemeenschap vele activiteiten te organiseren. Een goed voorbeeld is ons wekelijks talentenuur. Van kleuter tot groep 8 werken we in gemengde groepen aan een thema en werken dit naar de keuze en talent van het kind creatief uit. Zo ging onlangs onze speelfilm ‘Lotte’ tijdens de maandviering in premiére onder belangstelling van vele ouders, pakes en beppes. Om deze film te maken werd er in groepjes gewerkt aan het script, acteren, decorbouw, dans, muziek, techniek enz. Binnen ons gesloten communicatie systeem digiDuif kunnen de ouders de film ook thuis nog een keer bekijken.
                
Kortgeleden inventariseerden het team en de leden van de Medezeggenschaps-raad en Schooladviescommissie, waarin wij sterk zijn, waar de kansen liggen en hoe we de school de komende jaren verder blijven ontwikkelen. Dit alles wordt komende maanden uitgewerkt in een strategisch meerjarenplan 2019-2023.
Benieuwd naar onze school? Loop eens vrijblijvend bij ons binnen tijdens de maandelijkse open ochtend of maak een afspraak met onze directeur Clemens van der Zwet. Hij is op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig.
Onze volgende open ochtenden zijn woensdag 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

Clemens van der Zwet, directeur

<< terug naar overzicht
Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl