• In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

Stim van Jim december

Stim van Jim december

Een reiziger in Adventstijd
Vergeet niet je ogen te openen voor het licht, ook al is het duister in je hart. Vergeet niet je hart te openen voor liefde, ook al is je leven zwaar. Vergeet niet je leven te openen voor de ander, mogelijke bode van licht en liefde.

Ruim zes jaar geleden werd ik gevraagd de leiding te nemen van de katholieke basisschool Sint Radboud in Jirnsum. In een dorp dat ik niet kende. Als snel maakte ik vele contacten, voelde me thuis en ging ik met het team en de ouders slagvaardig en doelgericht aan het werk. Samen gingen we voor een nieuwe toekomst van de school. In een nieuw gebouw met een nieuw onderwijsprofiel, versterkten we onze leerresultaten en onze identiteit met ruimte voor de talenten van de leerlingen en kwam onze school in vele opzichten weer tot bloei, zoals vanouds. Veel nieuwe ouders wisten ons te vinden en we groeiden in korte tijd van 45 naar 70 leerlingen.

Nu een goed moment om afscheid te nemen en de leiding over te dragen aan mijn opvolgster Anneke Bosma. Voor iedereen een vertrouwd gezicht, zij kent de ouders en de omgeving, zit vol energie en ambitie, dat komt helemaal goed. Ik wens Anneke en haar team veel plezier en succes. Ook mijn dank voor de fijne samenwerking met de diverse verenigingen, dorpsbelang en collega-school It Tredde Ste.

Binnenkort start de kerstvakantie en vieren we wereldwijd het Kerstfeest.  Het feest van de geboorte van Jezus, het nieuwe leven, licht in de duisternis naar een mooie toekomst. Ik wens ook u licht, perspectief en alle geluk voor uzelf, uw gezin en naasten. Ook als het even niet goed gaat, blijf geloven in het licht, dat gesymboliseerd wordt met de viering van Kerstmis.

Ik koester nu de mooie herinneringen en kom zeker nog eens langs in het mooie dorp Jirnsum. Alvast een Zalig Kerstmis en een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Tot ziens!

Clemens van der Zwet, bijna gepensioneerd directeur

<< terug naar overzicht
Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl